متابولیسم فرایند اصلی زندگی هر فردی می‌باشد.

این فرایند معمولاً عبارت است از: هضم مواد غذایی مثل آمینواسیدها، گالاکتوز و مواد دیگر، تغییر شکل نیتروژن اضافی بدن به مواد دفعی مثل ادرار و منتقل کردن مواد شیمیایی به سلول‌ها.

زمانی که این فرایند به حد کافی انجام نشده و یا با مشکلات زیادی روبه‌رو شود ممکن است مشکلاتی مثل سوءهاضمه و یا مشکلات دیگری که سبب اختلال در عملکرد بدن می‌شوند بروز پیدا کنند.

اختلالات متابولیک در کودکان

به این عارضه، اختلال متابولیک گفته می‌شود.

علائم کودکان دارای اختلال متابولیک